Hondenleeftijden

Leeftijden omrekentabel

Mens

Hond

10 jaar
6 maanden
13 jaar
8 maanden
14 jaar
10 maanden
15 jaar
12 maanden
20 jaar
18 maanden
24 jaar
24 maanden
28 jaar
3 jaar
36 jaar
5 jaar
44 jaar
7 jaar
52 jaar
9 jaar
60 jaar
11 jaar
68 jaar
13 jaar
76 jaar
15 jaar
84 jaar
17 jaar
92 jaar
19 jaar
100 jaar
21 jaar

Niet iedereen hanteert dezelfde omrekentabel. Voorheen was het gebruikelijk om ieder hondenjaar te vermenigvuldigen met 7. Echter: rekening houdend met allerlei fysiologische verschijnselen blijkt dit niet te kloppen. Immers: een hond van 1 jaar zou dan pas 7 jaar zijn, terwijl een teefje van deze leeftijd al pups kan werpen! Kijken we nu naar bovenstaande tabel dan zien we direct dat ook 15 jaar wel wat jong is om kinderen te krijgen voor de mens! Echter: qua ontwikkelingen in hormoonhuishouding, skelet en spierstelsel benadert de tabel het beste een "mensenleeftijd".

Home